Woorden geven aan verandering

Het is vaak niet zo eenvoudig: onder woorden brengen waarom de relatie tussen jou en je werkgever zo stroef verloopt. Of: waarom de samenwerking in het team minimaal is. Of: om welke reden de cultuur moet veranderen vanwege een strategiewijziging.

Met Energy Drives® ben je in staat ‘woorden’ te geven aan bovenstaande situaties met een heldere kleurentaal.

Elke drijfveer een eigen taal

Energy Drives® meet de drijfveren van mensen individueel, binnen teams en binnen organisaties. Drijfveren geven aan waar je energie van krijgt, of waar je op leegloopt. In de meeste gevallen zijn drijfveren verklarend voor je gedrag. Elke drijfveer wordt weergegeven met een eigen kleur een heeft een geheel eigen ‘woordenpallet’. Twee mensen met dezelfde drijfveer begrijpen elkaar dan ook letterlijk goed en ‘spreken elkaars taal’.

Iemand met een primair blauwe drijfveer (orde en structuur) gebruikt termen als duidelijkheid, stappen, volgorde, etc. Is deze persoon met iemand in gesprek die ook een primair blauwe drijfveer heeft, dan voelt dit heel natuurlijk. Praat de primair blauw gedreven persoon met een hoog geel gedreven collega (abstracter), dan is de kans groot dat deze langs elkaar heen praten.

Woorden bij veranderingen

In verandertrajecten biedt het kleurdenken vele mogelijkheden om situaties concreet te maken en te benoemen. Stel, een bedrijf maakt de strategische keuze om een meer innovatieve marktpositie in te gaan nemen. Daarvoor zijn mensen nodig die beschikken over een gele drijfveer (innovatief, denken, creatief) en er zijn interventies nodig met een ‘geel karakter’. Door te werken met drijfveren zijn er oneindig veel mogelijkheden om dingen concreet te benoemen en woorden te geven aan situaties, veranderingen en interventies.

Pin It on Pinterest