Een team workshop is een bijeenkomst waarbij een professionele coach een team gedetailleerd zicht op hun drijfveren, kwaliteiten, voorkeuren, capaciteiten en competenties. Met een team workshop krijgt u een glashelder beeld hoe drijfveren zich verhouden ten opzichte van anderen. Hoe kijken u én uw collega’s naar het team en naar elkaar? Op welke wijze benutten we elkaars kracht? Ken je elkaars drijfveren, dan ontstaat er begrip en acceptatie van onderlinge verschillen. Dat leidt tot een betere samenwerking en versterkt het teamgevoel. De effectiviteit van het team neemt toe, net als het enthousiasme om samen te werken.

Pin It on Pinterest