Een drijfverenscan is een scan van uw persoonlijke drijfveren. De uitslag van een drijfverenscan geeft een helder inzicht in hoe u denkt, waar u energie van krijgt en waar u energie op verliest. De verdieping van drijfveren is zeer verhelderend en maakt verandering toegankelijk in zowel werk- als privésituaties.

Een drijfverenscan door Energy Drives®

Energy Drives® biedt een zeer persoonlijke, professionele en eigentijdse drijfverenscan aan. Aangepast aan uw wensen en situatie. Denk hierbij aan een zelfinzicht-, een ontwikkel- of een positionering-assessment. Energy Drives® steekt in op drijfveren en kan daarmee inzichtelijk maken of iemand zich in zijn gedrag laat leiden door de omgeving of door de ‘bril’ waarmee naar de omgeving gekeken wordt.

Herkennen van drijfveren

Energy Drives® brengt in kaart wat de drijfveren van personen, teams en organisaties zijn. Drijfveren verklaren voor een groot deel het voorkeursgedrag dat mensen vertonen.

Ken je elkaars drijfveren, dan ontstaat er begrip Vanuit begrip en inzicht kunnen veranderingen effectiever en duurzamer doorgevoerd worden. Energy Drives® maakt de drijfveren inzichtelijk met een zevental kleuren.

De kleuren zijn te vergelijken met de bril waardoor u naar de wereld kijkt. Ieder persoon beleeft daardoor zijn/haar eigen werkelijkheid. Deze werkelijkheid is niet goed of fout, maar geeft aan waar iemand energie van krijgt of energie op verliest.

Hoe Energy Drives® het verschil maakt

Energy Drives® maakt op twee vlakken het verschil:

  1. Het kwalitatieve en genuanceerde inzicht in drijfveren en
  2. De praktische toepassing binnen veranderingsprocessen

Kwaliteit: genuanceerdheid

Energy Drives® maakt de drijfveren inzichtelijke met een zevental kleuren. Verdiepende aspecten geven per drijfveerkleur precies de nuancering en accenten aan. Dit voorkomt de neiging tot ‘etiketten plakken’, drijfveren zijn namelijk niet goed of fout. Zo raken we de kern en maken praktische toepassing mogelijk.

Drijfverenscan direct in de praktijk

Toepassing: praktisch

Energy Drives® biedt door de manier van rapporteren een veelvoud aan inzicht en aanknopingspunten om veranderingen op gang te krijgen. Mensen die de drijfverenscan hebben ingevuld, herkennen de uitslag direct in de praktijk. Vaak ontstaat een gemeenschappelijke ‘kleurentaal’ waardoor veranderingen sneller en beter beklijven..

Energy Drives® wordt meer dan 15 jaar door veranderaars en managers succesvol toegepast bij vraagstukken rond persoonlijke en teamontwikkeling, organisatieverandering, cultuur- en integratievraagstukken, werving- en selectie, leiderschap en communicatieverbetering.

Meer informatie over een drijfverenscan?

Wil je graag meer informatie ontvangen over een drijfverenscan? Neem dan contact op met Energy Drives®.

Pin It on Pinterest