Een drijfveer is een beeld wat iemand heeft van de wereld met daaraan gekoppelde overtuigingen en op basis waarvan hij of zij handelt. Drijfveren verklaren voor een groot deel het voorkeursgedrag dat mensen vertonen. De drijfveren zijn essentieel voor het begrijpen van menselijk functioneren. Ze zijn ook meetbaar. Door deze te meten, worden gedrag en functioneren op een genuanceerde manier inzichtelijk. Met inzicht van uw drijfveren krijgt u inzicht waar u als mens daadwerkelijk energie van krijgt en op welke aspecten u energie verliest. Welke rol speelt daarbij uw omgeving en door welke bril bekijkt uzelf uw omgeving.

Drijfveer in mensen

Drijfveren vormen een beeld van wat mensen van de wereld hebben. Mensen kunnen meerdere drijfveren in zich hebben.

Pin It on Pinterest