‘Hoe gaat dit team tot resultaat komen?’ vroeg de directeur. ‘Het is een team van vreselijk slimme gasten maar we werken niet goed samen. We praten heel uitvoerig over zaken, er zitten geweldige ideeën in dit team maar ik ben niet tevreden over de snelheid waarmee we iets opleveren. Dat wil ik sterk verbeteren maar ik krijg het niet voor elkaar …

– Hoe komt het toch dat in het ene team
een enorme daadkracht en snelheid opgebouwd wordt
terwijl in het andere team briljante ideeën ontstaan die nooit het levenslicht zien? –

Om vast te stellen wat de oorzaak was binnen dit team en om er achter te komen welke aanpak de verandering duurzaam zou realiseren werd iedereen uitgenodigd een Energy Drives® Scan te maken. De online vragenlijst was zo ingevuld. Niemand deed langer dan 35 minuten over de online vragenlijst.

Toen we de resultaten onder ogen kregen zagen we al snel wat de reden zou kunnen zijn.

De workshop begon energiek; het team had er naar uitgezien om meer te leren over zichzelf en de anderen.  Waar krijg ik energie van en waar verlies ik het op? Wat betekent dat voor verbetering van mijn arbeidsvreugde? Mijn effectiviteit? Enzovoorts.

Genoeg om naar uit te kijken maar er was ook enige scepsis over de vragen. Ze leken heel eenvoudig. Kan zoiets dat allemaal opleveren?

EnergyDrives®

Na een voorstelrondje volgde eerst de achtergrond van Energy Drives®. Waarom doen we wat we doen? Wat verklaart ons gedrag? Wat stuurt dat? Meer dan 40 jaar onderzoek is verzet door zeer gerenommeerde wetenschappers. Het is gebleken dat we op basis van de problemen die we ervaren in onze omgeving een denkstijl ontwikkelen waardoor we die problemen op kunnen lossen.

Simpel gezegd: een inheemse stam kent andere problemen om op te lossen dan een team dat voor de NASA werkt en als baby heb je andere zorgen dan als puber. U en ik en iedereen om ons heen heeft een eigen denkpatroon. Ons denkpatroon bepaalt wat we doen of op welke manier we iets willen doen en dat kan zorgen voor uitdagingen hoe we elkaar begrijpen.

In dit team bleek veel denkkracht & innovatief vermogen te zitten. Een topteam om oplossingen te vinden voor complexe problemen. En die waren er ook regelmatig waardoor de meesten zich uitgedaagd en comfortabel voelden in het team. Op één persoon na: Sjaak. Sjaak wilde graag duidelijkheid en resultaten boeken.

Diepgang

Tijdens de workshop gingen de teamleden alle nieuwe kennis ter discussie stellen en zochten steeds meer diepgang. Na 3 uur met elkaar bezig te zijn kwam er opeens de opmerking: ‘Het schiet helemaal niet op! Wanneer wordt het nou eens concreet?!?’.

We legden de groep de vraag voor waar dat door zou kunnen komen.
Een aantal begreep het direct. ‘We proberen elkaar te overtreffen door briljante vragen te stellen die er in wezen helemaal niet toe doen…!’. Toen zagen anderen het ook. ‘En dat doen we in onze meetings ook! We proberen elkaar te out-smarten daarom schiet het nooit op!’
‘Maar hoe lossen we dat nu op?’ vroeg iemand, denkend aan de volgende stap.

Afhaken

Niemand had in al die tijd gelet op Sjaak. Sjaak zat na een half uur workshop met zijn hoofd op zijn hand, na een uur met zijn hoofd in beide handen en na anderhalf uur was ie helemaal afgehaakt. Alle energie verloren.
Hij haalde geen energie uit het mentaal armpje drukken en dan haakte hij altijd maar af. Toch was hij precies de schakel die dit team nodig had!

Sjaak kan termijnen stellen, processen inregelen en monitoren, toesturen naar resultaten enz. Dat die kwaliteit niet uit de verf kwam werd veroorzaakt door de rest van het team. Die vonden elkaar in het mentale sparren en vonden Sjaak maar lastig als hij een timeframe voorstelde. Nu zagen de teamleden zelf wat de gevolgen waren van hun eigen handelen. Ze begrepen dat het voor hun resultaten goed zou zijn als er een soort scheidsrechter zou komen die de tijd in de gaten zou houden.

Dat vonden ze natuurlijk nog steeds niet leuk, ze wilden nog steeds lekker er op los discussiëren met elkaar, maar ze begrepen nu waarom het noodzakelijk was en accepteerden nu Sjaak in zijn nieuwe rol.

Evaluatie

De volgende dag hadden we nog even contact om de workshop te evalueren.
Het team had gelijk de conclusies omgezet naar de praktijk en de volgende ochtend al gewerkt met time frames. Hoewel het nog wennen was waren er wel concrete stappen gemaakt. Dat was in tijden niet gebeurd en daar was het team behoorlijk trots op. Het gaf ons het vertrouwen dat ze het verder samen voor elkaar zouden krijgen en we wensten ze nog veel plezier en succes.

Of een team op zijn best gaat samenwerken hangt af van begrip van en voor elkaar. Wat is ieders kwaliteit ? Weten we die? Zetten we die al in?
Wat vinden de teamleden belangrijk om ‘lekker te kunnen werken’?

Die kennis beidt ruimte. Ruimte om te groeien met elkaar.

Pin It on Pinterest