Jouw eigen Energy Drives® scan

Persoonlijk scan
Afspraak makenTeam workshop

Persoonlijk

Energy Drives®: Persoonlijke scan

Wat wil je en wat voel je?
Dat staat centraal bij elk persoonlijke scan van Energy Drives®.

Waar krijg je energie van en waar van juist niet? En hoe denk je eigenlijk?

Een persoonlijke scan biedt de kans om nieuwe keuzes te maken. In de werkomgeving, maar ook zeker in de privé situatie.

Door te onderzoeken wat je wilt en belangrijk vindt, geeft dit de inzet van je kwaliteiten een nieuwe dimensie.

Hoe verloopt een persoonlijke scan?

Tijdens een persoonlijke scan krijg je met behulp van een coach inzicht in je drijfveren.
Daarbij doorloop je het volgende programma:

  • Telefonische introductie en doelbepaling
  • Digitaal invullen scan
  • Duiden scan door coach in persoonlijk gesprek (fysiek of online)
  • Beschikbaar stellen Energy Drives® app en uitleg ervan

Zelfinzicht, ontwikkeling of matching

Energy Drives® biedt je een zeer persoonlijk, professioneel en eigentijdse scan op basis van een drijfverentest.

We maken onderscheid tussen een zelfinzichtcan, een ontwikkelscan en een matching scan.

De basis voor alle scans is de drijfverenscan van Energy Drives®. De uitslag van de drijfverenscan geeft een helder inzicht in hoe je denkt, waar je persoonlijk energie van krijgt en waar je energie op verliest.

De verdieping per drijfveer is zeer verhelderend en maakt verandering toegankelijk in zowel jouw persoonlijke werkomgeving als privésituatie.

Zelfinzichtscan

De persoonlijke scan gericht op zelfinzicht geeft je gedetailleerd zicht op jouw persoonlijke kwaliteiten, voorkeuren, capaciteiten en competenties. Op basis hiervan kun je een persoonlijk beleid opstellen voor een persoonlijke strategie.

Ontwikkelscan

De ontwikkelscan geeft een duidelijk zelfinzicht en laat aanknopingspunten zien voor mogelijke persoonlijke ontwikkeling. De scan kan de basis zijn voor een coachingstraject.

Matching scan

De ontwikkelscan geeft een duidelijk zelfinzicht en laat aanknopingspunten zien voor mogelijke persoonlijke ontwikkeling. De scan kan de basis zijn voor een coachingstraject.

Persoonlijke scan: inzicht in drijfveren

Energy Drives® steekt in op drijfveren en kan daarmee inzichtelijk maken of iemand zich in zijn gedrag laat leiden door de omgeving of door de ‘bril’ waarmee naar de omgeving gekeken wordt.

Dit kan bijdragen aan talentontwikkeling en succes.

Al sinds 2001 geven wij onder andere individuen, teams, zzp’ers en ondernemers inzicht in hun drijfveren en de drijfveren van relaties.

Wij helpen je graag de energie weer te laten stromen door middel van een persoonlijke scan.

EnergyDrives

Hoofdkantoor

Villa 'De Eerdbeek'
Dorpsstraat 22
6741 AK Lunteren

Pin It on Pinterest